Investicije

Veterinarski zavod Subotica kontinuirano ulaže u nove tehnologije, sistem kvalteta, kadrove, kao i u diverzifikaciju proizvodnog asortimana. U prethodnom periodu izvršena je rekonstrukcija i modernizacija starih, odnosno izgradnja novih pogona za proizvodnju hemofarmaceutskih proizvoda, a otvorene su i fabrike za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i proizvodnju ekstrudirane hrane za ribe.

Pored toga, urađena je gasifikacija čitavog sistema proizvodnje, što je investicija koja doprinosi unapređenju ekoloških standarda, ali i dodatnom poboljšanju kvaliteta proizvoda u fabrikama stočne hrane, hrane za ribe i hrane za kućne ljubimce. Sistem gasifikacije omogućava kontinuitet pare neophodne za ekstrudiranje, čime se obezbeđuje najviši kvalitet proizvodnje u ovom segmentu, što je uz izgradnju novog pogona obezbedilo duplo veći obim proizvodnje ekstrudirane hrane.

Značajnije investicije:

  • 2010-2011 Izgradnja usipnog kosa u silosu
  • 2008-2010 Adaptacija pogona i nabavka opreme za proizvodnju tečnih veterinarskih lekova u Subotici u skladu sa GMP standardom
  • 2008-2009 Adaptacija pogona i nabavka opreme za proizvodnju praškastih veterinarskih lekova u Srpskoj Crnji u skladu sa GMP standardom
  • 2008-2009 Regalno skladište
  • 2008-2009 Kotlarnica
  • 2008-2009 Pogon za ekstrudiranje hrane za ribu
  • 2008 Trafo stanica – izgradnja
  • 2007 Kupovina pogona u Srpskoj Crnji i otkup licenci od “Simbiofarma” za proizvodnju veterinarskih lekova