Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

6.10.2017
Septembar je obeležilo nekoliko događaja od značaja za domaću veterinarsku struku, na kojima je Veterinarski zavod Subotica učestovao i predstavio svog bogati proizvodni asortiman hrane i lekova za...