Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara 04.05.2015. godine