Ćurići 2 - Grover

Potpuna smeša za ćuriće u porastu i tovu Ćurići 2 - Grover se upotrebljava za ishranu ćurića od 5. do 8. nedelje tova. Sadrži 24% proteina.

Potpune smeše za tov ćurića Veterinarskog zavoda Subotica omogućavaju da se za vrlo kratko vreme dobiju krupne, mesnate i zdrave ćurke.